Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Bytomiu

ul. Powstańców Śląskich 17
41-902 Bytom

zarzad@psouubytom.org
ksiegowosc@psouubytom.org
tel. (032)387-31-18

W związku z awarią strony Stowarzyszenia przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy na witryny tymczasowe.
Odnośniki:
Strona Mieszkań Chronionych
Profil Facebook Warsztatów Terapii Zajęciowej
Strona Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego

DO POBRANIA (Wymagany zainstalowany Adobe Acrobat Reader)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności PSOUU Koło Bytom za rok 2013
Regulamin Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 2013
Zawiadomienie Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 28.05.2014
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 2013
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Mieszkań Chronionych 2013
Sprawozdanie merytoryczne z działalności "Być dorosłym" (ZAS) 2013
Sprawozdanie projekt "Gotowi do pracy"
Sprawozdanie projekt "Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi)”